Otázka:

Pri udávaní nadmorskej výšky geografického objektu na tabuliach mám slovo meter písať ako skratku? Alebo je vhodné písať to slovom?

Heslá:

meter, nad morom

Odpoveď:

Pri udávaní nadmorskej výšky geografického objektu alebo budovy na informačných alebo smerových tabuliach sa za číselnou hodnotou a značkou slova meter ustálene používa skratka slov nad morom – n. m., napr. 2655 m n. m., 1948 m n. m.


Otázka z 03. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu meter