Otázka:

Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená tester a adaptér?

Heslá:

tester, adaptér

Odpoveď:

 

Slová cudzieho pôvodu testeradaptér sa zaraďujú do skupiny rovnako zakončených prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu, ako server, kráter, propeler, revolver, skener, zeler, softvér atď. Tieto slová sa skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i, čiže (na) testeri, (o) adaptéri. V nominatíve množného čísla majú podstatné mená tester a adaptér tvrdé -y, t. j. (dva) testery, (dva) adaptéry, tak ako (dva) duby.

Podstatné meno tester sa teda skloňuje v jednotnom čísle takto: tester – bez testera – k testeru – vidím tester – o testeri – s testerom; v množnom čísle: testery – bez testerov – k testerom – vidím testery – o testeroch – s testermi.  

Podobne sa skloňuje aj podstatné meno adaptér, v jednotnom čísle: adaptér – bez adaptéra – k adaptéru – vidím adaptér – o adaptéri – s adaptérom; v množnom čísle: adaptéry – bez adaptérov – k adaptérom – vidím adaptéry – o adaptéroch – s adaptérmi. 


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tester