Otázka:

Názov Nemecka sa používa v dvoch podobách: Spolková republika Nemecko a Nemecká spolková republika. Ktorá podoba je správna, resp. možno tieto názvy pokladať za variantné?

Heslá:

Nemecká spolková republika, Spolková republika Nemecko

Odpoveď:

 

Oficiálny názov Nemecka je Nemecká spolková republika. Túto podobu ako štandardizovaný slovenský názov uvádza publikácia Slovenské vžité názvy štátov a závislých území (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2000), ktorá je záväzná pre vydavateľov kartografických diel, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. V citovanej publikácii sa v poznámke uvádza, že na výslovnú žiadosť nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách a podobných dokumentoch medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou používa podoba Spolková republika Nemecko, v ostatných prípadoch podoba Nemecká spolková republika.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nemecká spolková republika