Otázka:

Ako sa správne píše: tekvica hokkaido alebo hokaido?

Heslá:

hokkaido, hokaido

Odpoveď:

 

Pri názve tekvice pochádzajúcej z Japonska sa v jazykovej praxi uplatňujú obe pravopisné podoby – hokkaido hokaido. Druhá podoba odráža proces zdomácnenia.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hokkaido