Otázka:

Ako utvoríme prídavné meno od mena talianskeho učenca Galileiho?

Heslá:

Galileo Galilei, galileiovský, galileovský

Odpoveď:

 

Od cudzích mužských mien so zakončením na i, í, y, e, é, ktoré sa skloňujú podľa vzoru kuli, sa vzťahové prídavné mená tvoria pridaním prípony -ovský k celému menu. To znamená, že od mena Galilei je vzťahové prídavné meno galileiovský. V jazykovej praxi sa používa aj vzťahové prídavné meno galileovský odvodené od krstného mena Galileo, napr. galileovská fyzika, galileovská matematizácia prírody, galileovská kinematika, galileovský časopriestor, galileovské mesiace.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Galileo Galilei