Otázka:

Je slovo predkus na označenie ochorenia zubov spisovné?

Heslá:

predkus, predhryz

Odpoveď:

 

Nepravidelnosť chrupu, ktorá sa prejavuje vysunutím horných predných zubov dopredu, sa v spisovnej slovenčine nazýva predhryz.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predkus