Otázka:

Píše sa v spojení „Dobrý deň pani Dubovcová“ čiarka? Ak áno, tak prečo?

Heslá:

oslovenie, čiarka za oslovením

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 98) oslovenie sa vyčleňuje čiarkami. To znamená, že čiarka sa píše pred oslovením aj za oslovením, napr.: Pochop, dievča, on sa už nevráti alebo Neboj sa, Malka, ja ti neublížim. Oslovenie sa odčleňuje čiarkou aj od pozdravu, napríklad Ahoj, Mišo alebo Dobrý deň, pani Dubovcová. Ak za oslovením nasleduje ďalší text, píše sa čiarka aj za oslovením, napr.: Dobrý deň, pani Dubovcová, odpovedáme na Váš list z...

 


Otázka z 15. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu oslovenie