Otázka:

Ako sa vyjadrujú pri mene významy „narodil sa“ a „zomrel“?

Heslá:

narodil sa, zomrel, rozpätie rokov, dátum narodenia a smrti

Odpoveď:

 

Rozpätie rokov sa v slovenčine zapisuje s pomlčkou, čo je dlhšia vodorovná čiaročka (v porovnaní so spojovníkom), ktorá sa píše s medzerami. Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa vživotopisných údajoch význam „narodil sa“ môže vyjadriť hviezdičkou a význam „zomrel“ krížikom. Medzi údajmi o narodení a smrti sa píše pomlčka, napr. Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919 alebo

 

Milan Rastislav Štefánik * 1880 – 1919. Častejšie sa však zvykne uvádzať dátum narodenia a smrti za menom v zátvorke bez hviezdičky a krížika, napr. Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 – 12. 1. 1856). Ak sa uvádza aj miesto narodenia a miesto úmrtia, od letopočtu sa neoddeľujú čiarkou, napr. Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra).

 


Otázka z 27. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu narodil sa