Otázka:

Aké je synonymum k slovu názvoslovie?

Heslá:

nomenklatúra, menoslovie, názvoslovie

Odpoveď:

Na systematický súbor názvov z nejakej oblasti sa v slovenčine popri slove názvoslovie používa aj pomenovanie menoslovie alebo prevzatý termín nomenklatúra. Všetky tri uvedené termíny sú správne a navzájom synonymné, podľa I. Masára (Príručka slovenskej terminológie, Bratislava, VEDA 1991) sa pomenovanie menoslovie používa v botanike a zoológii. I v týchto oblastiach však možno používať oba termíny (názvoslovie i menoslovie). 


Otázka z 28. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nomenklatúra