Otázka:

Ako sa píše domácka podoba mena Lýdia? Je to Lidka alebo Lydka?

Heslá:

Lýdia, Lydka, Lidka

Odpoveď:

 

Ženskému menu Lýdia písanému s ypsilonom (takáto pravopisná podoba sa používa na Slovensku) zodpovedá domácka podoba Lyda a zdrobnenina Lydka, ktoré sa takisto píšu s tvrdým y, lebo sú odvodené z toho istého základu. V češtine existuje okrem mena Lýdie aj meno Lída s mäkkým i ako domácka podoba mien Ludmila, Lidmila, od ktorej sa odvodzuje hypokoristikum, t. j. citovo zafarbená domácka obmena mena, Lidka. Tak sa nazývala aj obľúbená čokoláda vyrábaná v Čechách a možno práve to priviedlo niektorých používateľov slovenského jazyka na myšlienku, že menu Lýdia zodpovedá hypokoristikum Lidka.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) sa však pri rodnom mene Lýdia uvádza iba domácka podoba Lyda a zdrobnenina Lydka s y. Podoby Lyda, Lydka, Lyduška sa uvádzajú pri mene Lýdia ako jediné aj v zozname osobných mien v 6. zväzku starého Slovníka slovenského jazyka z roku 1968. Na inom mieste v zozname nájdete aj mená Lída, Lidka, Liduška s mäkkým i, ktoré sa však označujú ako české.

                       

 


Otázka z 02. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Lýdia