Otázka:

Akým prívlastkom mám charakterizovať deti, ktoré vyrastajú s milujúcimi rodičmi a veria, že si zaslúžia lásku iných ľudí? V angličtine sa na to používa výraz lovable.

Heslá:

láskyhodný, milovaniahodný

Odpoveď:

 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied sa zameriava na výskum a opis slovenského jazyka, nie na cudzie jazyky a prekladanie do slovenčiny. V kontexte, ktorý ste uviedli, považujeme za najvhodnejší slovenský ekvivalent spojenie hodný lásky, prípadne aj láskyhodný či milovaniahodný, t. j. deti, ktoré vyrastajú v rodinnom prostredí, v ktorom sa im prejavuje láska, cítia sa hodné lásky (resp. láskyhodné, milovaniahodné).

 


Otázka z 03. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu láskyhodný