Otázka:

Keď píšem o hráčoch bývalého hokejového klubu HC Lev Poprad, mám písať Popradskí levi, Popradské levy, popradskí levi alebo popradské levy?

Heslá:

levi, levy

Odpoveď:

 

Zvieracie mená v slovenských prekladoch názvov zahraničných hokejových klubov majú často podobu životného podstatného mena (lebo sa nimi pomenúvajú osoby – športovci), napríklad Pittsburskí tučniaci, Chicagski čierni jastrabi, Sanjoséjski žraloci. V rámci jazykového prejavu (napr. pri reportáži alebo v správach) sa často používajú takzvané prezývkové názvy, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom a skloňujú sa ako životné podstatné mená, napr. žraloci porazili tučniakov, jastrabi bodovali a pod. Zriedkavejšie sa zvieracie mená v názvoch klubu a v prezývkových názvoch používajú ako neživotné podstatné mená, napr. (bostonské) medvede trhajú súperov.

 

V názve hokejového klubu HC Lev Poprad je zvieracie meno v nominatíve jednotného čísla. V prezývkovom zvieracom názve popradskí levi treba prídavné meno popradskí aj podstatné meno levi písať s malým začiatočným písmenom (spojenie popradskí levi nebolo oficiálnym názvom klubu, teda nejde o vlastné meno ako napríklad pri názve Pittsburskí tučniaci). V súvislosti s pomenovaním hráčov z klubu HC Lev Poprad možno použiť aj podobu zodpovedajúcu neživotnému podstatnému menu (popradské) levy, ktorá sa takisto používa v jazykovej praxi.

 


Otázka z 09. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu levi