Otázka:

Ako sa správne čítajú skratky KPMG, HSBC, IBM a J&T? Máme ich hláskovať po anglicky?

Heslá:

čítanie iniciálových skratiek, IBM

Odpoveď:

 

V príručkách slovenského jazyka sa neuvádzajú presné pravidlá, ako sa majú v rámci slovenského jazykového prejavu hláskovať iniciálové skratky zahraničných názvov spoločností. Ak je skratka utvorená zo slovenského názvu, treba ju, prirodzene, hláskovať po slovensky. Jednotlivé hlásky slovenskej abecedy spolu s ich hláskovaním sa uvádzajú na začiatku Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Slovníky – Pravidlá slovenského pravopisu – zvoliť textovú časť). Aj iniciálové skratky utvorené z pomenovaní v cudzích jazykoch sa väčšinou hláskujú po slovensky najmä v takom prostredí, kde používatelia slovenského jazyka nie sú oboznámení s plným znením skráteného názvu, jeho pôvodom či s cudzím (predovšetkým anglickým) spôsobom hláskovania. Slovenské hláskovanie možno preto očakávať od väčšiny Slovákov aj pri čítaní skratiek KPMG či HSBC, kým v prípade skratky IBM, ktorá je na Slovensku známejšia, sa môžeme častejšie stretnúť aj s anglickým hláskovaním. Výslovnosť anglických iniciálových skratiek, ktoré sa hláskujú, teda závisí od toho, či používatelia slovenského jazyka majú možnosť a ochotu osvojiť si ich anglickú zvukovú podobu. Čo sa týka výslovnosti názvu slovenskej nadnárodnej spoločnosti J&T, znak & v názve indikuje, že nejde o slovenský názov firmy a vďaka masívnej medializácii si anglickú zvukovú podobu [džej and tí] už osvojila veľká časť používateľov slovenského jazyka (často sa však stretávame aj s nesprávnym hláskovaním [dží and tí]).

 


Otázka z 10. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čítanie iniciálových skratiek