Otázka:

Kedy je slovo konečne príslovkou a kedy časticou? Ako je to v spojeniach „konečne je tu jar“ a „no, konečne“?

Heslá:

konečne, konečne je tu jar

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, nájdete príklady používania slova konečne vo funkcii príslovky i častice. Uvádzajú sa tam aj spojenia, na ktoré ste sa spytovali. v spojení konečne je tu jar je slovo konečne príslovkou a v  zvolaní no, konečne! sa slovo konečne použilo ako častica.

 


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu konečne