Otázka:

Ako sa tvorí pomenovanie ženy od podstatného mena neverec?

Heslá:

neverec, neverkyňa, neveriaca, bezbožnica

Odpoveď:

 

 

Od mužských podstatných mien zakončených na -ec a -ca sa tvoria ženské podoby príponou -kyňa, napr. letec – letkyňa, znalec – znalkyňa, menovec – menovkyňa, poslanec – poslankyňa, sudca – sudkyňa, výherca – výherkyňa, dôchodca – dôchodkyňa. Ženská podoba utvorená od mužského názvu osoby neverec je neverkyňa. V jazykovej praxi sa však toto ženské podstatné meno používa iba zriedkavo. Na pomenovanie ženy, ktorá neverí v Boha, sa častejšie používa substantivizované adjektívum neveriaca alebo podstatné meno bezbožnica.


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neverec