Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová v spojení predsedníctvo Rady Európskej únie?

Heslá:

predsedníctvo Rady Európskej únie

Odpoveď:

 

 

Pomenovanie Rada Európskej únie je vlastné meno, názov jedného z dvoch hlavných rozhodovacích orgánov Európskej únie, a píše sa s veľkým začiatočným písmenom.  Podstatným menom predsedníctvo v spojení predsedníctvo Rady Európskej únie sa pomenúva funkcia. Názvy funkcií sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predsedníctvo Rady Európskej únie