Otázka:

Ako sa skloňuje meno Percy Bysshe Shelley?

Heslá:

Percy Bysshe Shelley

Odpoveď:

 

 

Podľa publikácie Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (2006) sa meno anglického básnika Percy Bysshe Shelley vyslovuje [persi biš šeli]. Meno Bysshe [biš] sa skloňuje podľa vzoru chlap. Koncové -e, ktoré sa nevyslovuje ani sa nezúčastňuje na výslovnosti, Vám odporúčame vynechávať, čomu zodpovedá inštrumentál s Percym Bysshom Shelleym.


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Percy Bysshe Shelley