Otázka:

Ako sa má v slovenčine písať názov čínskej hry, ktorý sa vyslovuje [madžong]? Správne je mahjong alebo madžong?

Heslá:

mahjong, madžong

Odpoveď:

 

 

V súvislosti s čínskou hrou sa v slovenčine používajú v súčasnosti obe podoby názvu, t. j. mahjong aj madžong, ani jedna podoba nie je zatiaľ spracovaná v slovenských lexikografických príručkách. Podľa údajov z databázy Slovenského národného korpusu sa v súčasnosti častejšie používa podoba mahjong, ale za zmienku stojí aj skutočnosť, že podoba madžong (ktorá zodpovedá výslovnosti) sa používala v slovenskom preklade románu už v osemdesiatych  rokoch minulého storočia (Lao Še: Rikšiar. Kosák mesiaca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1983. Preklad: Marína Čarnogurská, Marián Gálik). Vzhľadom na slovenský pravopis Vám odporúčame uprednostňovať grafickú podobu madžong zodpovedajúcu výslovnosti.


Otázka z 16. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mahjong