Otázka:

Chceme dať synovi meno Danny. Je to samostatné meno alebo iba domácka podoba mena Daniel?

Heslá:

Danny, Daniel

Odpoveď:

 

 

Meno Danny je podoba mena Daniel. Podľa údajov na internetovej stránke http://www.behindthename.com/name/danny je meno Danny rozšírené predovšetkým v USA a vo veľkej Británii, ale aj v Holandsku. Medzi inojazyčnými ekvivalentmi mena Danny sa uvádza biblické, arménske, chorvátske, české, dánske, hebrejské, poľské, portugalské, španielske, švédske a slovenské meno Daniel. Meno Danny preukázateľne etymologicky súvisí s menom Daniel, v angličtine vzniklo ako domácka podoba mena Daniel, v súčasnosti sa však už nepovažuje za hypokoristikum a funguje ako samostatné rodné meno.


Otázka z 26. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Danny