Otázka:

Je správne spojenie aktivity počas voľného času?

Heslá:

počas, v čase

Odpoveď:

 

 

Genitívnou predložkou počas sa vyjadruje význam „v priebehu“, napr. počas vojny, počas pečenia, počas vianočných sviatkov, ale v súvislosti s podstatným menom čas sa predložka počas nepoužíva (nepovieme počas pracovného času ani počas času žatvy či počas času obeda). V takýchto spojeniach sa používa predložka v, teda v pracovnom čase, v čase žatvy, v čase obeda. Podobne treba namiesto spojenia počas voľného času používať spojenie vo voľnom čase.


Otázka z 19. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu počas