Otázka:

Akú podobu má rozkazovací spôsob od slovesa stlmiť? Stlmite mikrofón alebo stlmte mikrofón?

Heslá:

stlmiť, stlm, stlmte

Odpoveď:

 

 

Imperatív od slovesa stlmiť má v jednotnom čísle tvar stlm a v množnom čísle má tvar stlmte. Správne sú spojenia stlm mikrofón a stlmte mikrofón.


Otázka z 17. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stlmiť