Otázka:

Je spisovné slovo plyšák?

Heslá:

plyšák, plyšová hračka, plyšiak

Odpoveď:

Slová zakončené na -ák  (ako bezpečák, bicák, bítlsák, Blavák, bonzák, bufeťák, deják, toaleťák a pod.) vnímame v slovenčine väčšinou ako subštandardné, slangové, teda nespisovné výrazy a takto sa hodnotí v slovenčine aj slovo plyšák – slangové pomenovanie plyšovej hračky. Hovorová spisovná obdoba slangového výrazu plyšák je slovo plyšiak, ktoré Vám odporúčame používať aj v marketingovom texte.

             


Otázka z 15. 05. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plyšák