Otázka:

Ako sa skloňuje slovo klientka?

Heslá:

klientka

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno ženského rodu klientka sa skloňuje podľa vzoru žena. V jednotnom čísle má tieto tvary: N klientka, G (od) klientky, D (ku) klientke, A (vidím) klientku, L (o) klientke, I (s) klientkou. V množnom čísle: N klientky, G (od) klientok, D (ku) klientkam, A (vidím) klientky, L (o) klientkach, I (s) klientkami.

Genitív množného čísla podstatného mena klientka – klientok sa tvorí s nulovou príponou a s vkladnou samohláskou o, ktorá sa vkladá po predchádzajúcej dlhej slabike podobne ako pri slovách čiapka – čiapok, riečka – riečok, rúčka – rúčok, túžba – túžob, pacientka – pacientok, klientka – klientok.             

      


Otázka z 28. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu klientka