Otázka:

Aká je správna predložka vo vete: "Idem /kde? / ................. / názov diskotéky je meno majiteľa Hricko/

Heslá:

idem do, idem k

Odpoveď:

Predložkou do sa vo východoslovenských, zriedkavo i stredoslovenských nárečiach vyjadruje zameranosť slovesného deja na osobu. Slovník slovenských nárečí (1. zv. 1994) zaznamenáva takéto doklady na použitie predložky do v uvedenom význame: Príďi do nás, Ondriš, dobre ťi buďe (Ozdín, okres Lučenec), Dakedi śe išlo śedzec suśed do suśeda (Fintice, okres Prešov), Vona me veľo raz volala do sebe (Sobrance), Pridz do naz dakedi! (Dlhá Lúka, okres Bardejov). Slovné spojenia idem do doktora, idem do Hricka (od mena Hricko), ktoré sa vyskytujú v reči obyvateľov východného Slovenska, odrážajú miestny nárečový úzus. V spisovnej slovenčine tu použijeme predložku k – idem k doktorovi, idem k Hrickovi.


Otázka z 12. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu idem do