Otázka:

Aký význam má vybrané slovo smyk?

Heslá:

smyk

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) uvádza tri významy podstatného mena smyk: 1. odborný výraz náradie na urovnávanie pôdy (obyčajne pred sejbou), 2. šmyk vo význame „jarok na spúšťanie dreva“ a 3. hudobný termín spôsob vedenia sláčika. Aj starší Slovník slovenského jazyka (4. zv., 1964) uvádza pri slove smyk tieto tri významy, aj keď ich formulácia nie je celkom totožná s formuláciou výkladu významu slova smyk v Krátkom slovníku slovenského jazyka, čo je prirodzené. Ako vyplýva z výkladu, slovo smyk nie je zastarané, uplatňuje sa ako termín v niekoľkých odboroch, jeho výskyt v ostatných textoch je nízky.


Otázka z 18. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 10. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smyk