Otázka:

Ktoré slová sa píšu s veľkým začiatočným písmenom v pomenovaní oddelenia "v/Vnútorné oddelenie r/Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave (resp. v Banskej Bystrici, v Prešove, v Sobranciach) ú/Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru"?

Heslá:

vnútorné oddelenie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave (resp. v Banskej Bystri

Odpoveď:

 

 

Na stránke Ministerstva vnútra SR sa uvádzajú štyri riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície, a to Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Plné názvy týchto riaditeľstiev sú vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Pomenovania Policajný zbor aj Prezídium Policajného zboru sú vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, a to aj keď sa stanú súčasťou iného vlastného mena. Vlastným menom je aj pomenovanie úradu v podobe Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Názvy oddelení ako organizačných jednotiek inštitúcií, úradov a pod. sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. To sa vzťahuje aj na písanie pomenovania vnútorné oddelenie v spojeniach ako vnútorné oddelenie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave (resp. v Banskej Bystrici, v Prešove, v Sobranciach) Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktoré má mať takúto grafickú podobu.

 


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vnútorné oddelenie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave (resp. v Banskej Bystri