Otázka:

Je spisovne televízor, televízia alebo televízny prijímač? Myslím tým prístroj, nie službu.

Heslá:

televízor

Odpoveď:

 

 

Slová televízor, televízia aj slovné spojenie televízny prijímač sú všetky spisovné a ich významy si môžete overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.juls.savba.sk. Na označenie prístroja na príjem televízneho signálu sa v slovenčine používa slovo televízor a dvojslovné spojenie televízny prijímač.


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu televízor