Otázka:

Aký tvar má v genitíve jednotného čísla spojenie Južná Kórea?

Heslá:

Kórea, Guinea, orchidea

Odpoveď:

V spojení, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, je použitý názov Kórea v tvare genitívu jednotného čísla, preto má pádovú príponu -y – neznáma značka z Kórey. Podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, orchidea, Kórea, Guinea, sa skloňujú podľa vzoru idea (porov. vzor idea v Pravidlách slovenského pravopisu, v kap. Prehľad skloňovania a časovania aj na www.juls.savba.sk). Názov Kórea má v jednotlivých pádoch  tieto tvary: v jednotnom čísle – Kórea – z Kórey – ku Kórei – (vidím) Kóreu – o Kórei – s Kóreou, v množnom čísle – Kórey – do Kóreí – ku Kóreám – (vidím) Kórey – o Kóreách – s Kóreami


Otázka z 23. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu Kórea