Otázka:

Je správne písať číslicu päť resp. päťka aj takto: 5-ka?

Heslá:

5-ka

Odpoveď:

 

 

Podstatné mená s číselným významom ako  dvojka, päťka, desiatka, päťdesiatka, päťdesiatpäťka atď. sa zapisujú číslicami s pádovou príponou pripojenou spojovníkom väčšinou iba v neoficiálnej, neformálnej písomnej komunikácii, alebo pri osobitnom grafickom stvárnení (napríklad v rámci grafického stvárnenia pohľadnice s blahoželaním). V otázke ste neuviedli, v akom texte chcete použiť grafický tvar 5-ka, ale vo všeobecnosti Vám takýto zápis neodporúčame. Odporúčame Vám používať podstatné meno päťka, napr. už ide päťka (električka č. 5) alebo to bude päťka (známka), resp. v niektorých prípadoch možno podstatné meno päť nahradiť číslicou 5.


Otázka z 09. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 5-ka