Otázka:

Prečo sa moderátori v médiách doteraz nenaučili skloňovať slovo euro? Dá sa s tým niečo robiť?

Heslá:

Prečo moderátori nevedia sloňovať slovo euro?

Odpoveď:

Myslíme si, že sme urobili naozaj všetko, aby si používatelia slovenského jazyka osvojili používanie a skloňovanie názvu meny euro v jazykovej praxi. Máme za sebou prakticky desať rokov osvety v podobe prednášok, jazykových okienok a iných príspevkov v médiách, ako aj spracovanie slova euro v kodifikačných a iných lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených aj na internete, o ktoré sa v prípade neistoty môže každý oprieť. Ignorancia niektorých pracovníkov v médiách nás prekvapuje takisto ako Vás. Naši kolegovia pravidelne usporadúvajú prednášky pre pracovníkov médií, na ktoré však chodí väčšinou ten istý okruh záujemcov o správne používanie slovenského jazyka, ktorí si už dávno osvojili aj správne skloňovanie slova euro. Aj medzi niektorými profesionálnymi pracovníkmi v médiách však dnes panuje mylné ponímanie demokracie prejavu v zmysle, že môžu slovenský jazyk komoliť tak, ako sa im páči. Keď im to vedenie toleruje a neexistuje ani spätná väzba v podobe jazykových rozborov a hodnotení prejavu jednotlivých moderátorov, ako to bolo bežné v minulosti, mnohí si zrejme ani neuvedomujú, že ich prejavu chýba jazyková kultúra. Myslíme si, že tu by pomohol iba výraznejší spoločenský tlak zo strany poslucháčov, ale otázka rozvíjania alebo aspoň zachovávania jazykovej kultúry v súčasnosti očividne nepatrí medzi priority našej spoločnosti.


Otázka z 05. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Prečo moderátori nevedia sloňovať slovo euro?