Otázka:

Je správne v kine 1. máj?

Heslá:

kino 1. máj

Odpoveď:

Spojenie kino 1. máj ste napísali správne, lebo vlastné meno je názov 1. máj a slovo kino je druhové označenie. Slovo kino by sa písalo s veľkým začiatočným písmenomvtedy, keby bol v názve genitívny prívlastok, napr. Kino mladých. 


Otázka z 04. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kino 1. máj