Otázka:

Ako treba skloňovať mužské ruské priezviská ako Šklovskij, Tomaševskij a slovenské priezvisko Rankov?

Heslá:

Šklovskij, Tomaševskij, Rankov, skloňovanie ruských priezvisk

Odpoveď:

Ruské priezviská zakončené na -kij, -skij, -ckij, -ckoj, -oj sa skloňujú v slovenčine ako prídavné mená, napr. Gorkij – Gorkého, Gorkému, Gorkého, o Gorkom, s Gorkým, Tolstoj – Tolstého, Tolstému, Tolstého, o Tolstom, s Tolstým, tak aj Šklovskij – Šklovského, Šklovskému, Šklovského, o Šklovskom, so Šklovským a Tomaševskij – Tomaševského, Tomaševskému, Tomaševského, o Tomaševskom, s Tomaševským.

            Priezvisko Rankov sa skloňuje podľa vzoru chlap takto: Rankov – Rankova, Rankovovi, Rankova, o Rankovovi, s Rankovom. V datíve a v lokáli sa k základu slova Rankov pripája pádová prípona -ovi (ako chlap – chlapovi).


Otázka z 03. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Šklovskij