Otázka:

Viem, že tvary zámen Vy, Váš, Ty, Tvoj sa v listoch píšu s veľkým začiatočným písmenom, ale platí to aj v mailovej a esemeskovej komunikácii?

Heslá:

tvary zámen Vy - Váš v esemeskách a e-mailoch

Odpoveď:

Aj e-mailovú korešpondenciu a správy SMS považujeme za korešpondenciu, hoci majú svoje špecifiká a najmä v neformálnej komunikácii pripomínajú niekedy skôr odkazy, ktoré si rodina necháva na chladničke, než listy. Prinajmenšom v oficiálnej e-mailovej korešpondencii a pri písaní SMS osobám, ktoré nepatria do okruhu Vašich blízkych (napr. lekárovi, učiteľom, vysokoškolským pedagógom a pod.), treba dodržiavať písanie tvarov zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom na znak úcty, čo nie je iba pravopisná záležitosť, ale aj vec bontónu v spoločenskom styku.


Otázka z 03. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tvary zámen Vy - Váš v esemeskách a e-mailoch