Otázka:

Je slovo "jednanie" spisovné?

Heslá:

jednanie, jednať, jednať sa

Odpoveď:

Slovo jednanie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ak sa ním označuje dohováranie o cene pri kúpe alebo predaji, napr. jednanie o kúpe bytu (od slovesa jednať sa „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji“).Vo význame „konanie, zaobchádzanie; rokovanie“ je slovo jednanie v spisovnej slovenčine nevhodné a namiesto neho sa používajú iné, spisovné výrazy. Napr. namiesto spojenia nešetrné jednanie s pracovníkmi spojenie nešetrné zaobchádzanie s pracovníkmi, namiesto spojenia nekonečné jednanie s partnermi spojenie nekonečné rokovanie s partnermi.

Výklad slovies jednať, jednať sa, ako aj iných slov nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 01. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednanie