Otázka:

Ako sa správne skloňuje priezvisko Sütő?

Heslá:

skloňovanie mužských priezvisk na -ó

Odpoveď:

Mužské priezviská zakončené na , -ö, -ő, ako napr. Miró, László, Szabó, Nexö aj Sütő, sa skloňujú podľa vzoru chlap so zachovávaním samohlásky , -ö, -ő. Pádové prípony sa pridávajú k celému priezvisku, napr. od Miróa, k Szabóovi, s Nexöom. Priezvisko Sütő má v nepriamych pádoch takéto tvary: (od) Sütőa – (dám) Sütőovi – (vidím) Sütőa – (o) Sütőovi – (so) Sütőom.

                       


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie mužských priezvisk na -ó