Otázka:

Môžem v texte, v ktorom sa používajú aj archaické výrazy, použiť slová ukotviť, ukotvovať, ukotvený (v sebe) a slovo vytrysnúť, ktoré sa mi žiada použiť namiesto spisovného vytrysknúť?

Heslá:

vytrysnúť/vytrysknúť, ukotviť, ukotvený

Odpoveď:

Slovesá ukotviť, ukotvovať aj trpné príčastie ukotvený sú spisovné výrazy a možno ich používať aj v obraznom vyjadrení ako ukotvovať (niečo) v sebe. Podobu slovesa vytrysnúť bez nemožno považovať za archaizmus, ale len za nesprávne zapísané sloveso vytrysknúť, ktoré sa v podobe s písmenom uvádza už v Historickom slovníku slovenského jazyka (6. zväzok, písm. t – v, 2005). Preto aj Vám odporúčame používať podobu vytrysknúť.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vytrysnúť/vytrysknúť