Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavnými menami energetický a energiový? Mám v spojení energetické spektrum nahradiť prídavné meno energetický za energiový?

Heslá:

energetický, energiový, energia

Odpoveď:

Prídavné meno energetický súvisí s energetikou, napr. energetický priemysel, ale aj s energiou, napr. s náročnosťou spotrebiča na energiu (energetická trieda) alebo s využiteľnou energiou pre organizmus (energetická hodnota potravín). Prídavné meno energiový, aj keď sa v slovníkoch neuvádza, je správne utvorené (porov. esencia – esenciový, únia – úniový) a možno ho použiť v takých významoch, ktorým nezodpovedajú prídavné mená energický alebo energetický. V praxi sa prídavné meno energiový vyskytuje ojedinele, častejšie sa takýto vzťah k slovu energia vyjadruje formou nezhodného prívlastku, napr. ako aj v spojení spektrum energie, ktoré uvádzate vo svojom e-maile. O tom, či je potrebné v ustálenom fyzikálnom termíne energetické spektrum nahrádzať prídavné meno energetický prídavným menom energiový, však môžu rozhodnúť iba odborníci z príslušnej oblasti, nie jazykovedci.


Otázka z 13. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu energetický