Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa správne píše slovo a/Angličtina? A ako je to v prípade, keď použijem výraz anglický jazyk?

Heslá:

angličtina, anglický jazyk, názvy predmetov a študijných odborov

Odpoveď:

Ako ste si mohli overiť v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, pomenovanie jazykov ako angličtina, slovenčina, nemčina, ruština, poľština a pod. sa v slovenčine nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. S malým začiatočným písmenom sa píšu aj vzťahové prídavné mená ako anglický, slovenský, nemecký, ruský, poľský, a to aj v dvojslovných pomenovaniach jazykov anglický jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk atď. Za vlastné mená sa nepovažujú ani názvy vyučovacích predmetov a študijných odborov ako anglický jazyk (a literatúra).


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu angličtina