Otázka:

S akým písmenom sa píše spojenie p/Podunajský región?

Heslá:

región, podunajský región

Odpoveď:

Pomenovanie podunajský región nie je oficiálny názov územnosprávnej jednotky (nie je to vlastné meno ako pomenovania okresov a krajov), preto sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu región