Otázka:

Muž, ktorý kosí trávu, je kosec. Ako sa nazýva žena, ktorá kosí trávu ?

Heslá:

kosec

Odpoveď:

Ženská podoba utvorená zo slova kosec sa v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza. Na pomenovanie ženy, ktorá kosí kosou, odporúčame použiť podobu kosáčka, ktorá má oporu v historickej i nárečovej slovnej zásobe slovenčiny (porov. príspevok Koskyňa alebo kosáčka? v 5. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2004, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk – cez odkazy Lingvistické zdroje a slovníky... → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Kultúra slova → 2004 →5).


Otázka z 21. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kosec