Otázka:

Skloňuje sa slovné spojenie televízia DOMA? Je správne slovné spojenie sledujete v televízii DOMA alebo sledujete na televízii?

Heslá:

televízia DOMA

Odpoveď:

Príslovka doma je nesklonná. To znamená, že v názve televízie toto slovo ostáva nesklonné: televízia DOMA, (z) televízie DOMA, televízii DOMA, televíziu DOMA, (v) televízii DOMA, (s) televíziou DOMA. Keďže príslovka doma je nesklonná, nie je vhodné v nepriamych pádoch z daného názvu vypúšťať slovo televízia a slovo DOMA spájať samostatne s predložkami (sledujte na Doma). Preto odporúčame ponechať v názve slovo televízia, čiže používať ho ako spojenie druhového označenia televízia s vlastným menom DOMA: sledujte na televízii Doma.

 


Otázka z 19. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu televízia DOMA