Otázka:

Je správne slovné spojenie termínovník akcií na rok 2012?

Heslá:

termínovník, rozvrh, harmonogram, časový plán činností, termínovaný zoznam činností

Odpoveď:

Slovo termínovník zachytáva Veľký slovník cudzích slov (2000) ako administratívny výraz vo význame „kniha, zošit alebo iná pomôcka na sledovanie termínov; lehotník“. Novšie sa slovo termínovník začalo používať vo význame „časový plán činnosti (činností),  termínovaný zoznam činností“. Svedčí o tom jeho početný výskyt v textoch na internete; porov. spojenia termínovník súťaží, termínovník predmetových olympiád, termínovník úloh na školský rok 2011 – 2012, termínovník prázdnin, termínovník podujatí tradičnej ľudovej kultúry, termínovník hracích dní, termínovník akcií Slovenského Červeného kríža, svadobný termínovník (harmonogram prípravy svadby) atď. Slovo termínovník tak rozširuje synonymný rad slov, ktorými sa pomenúva vopred určený časový postup nejakej činnosti (nejakých činností), resp. vzájomné časové zladenie nejakej činnosti alebo rozličných činností, kam patria slová (časový) plán, rozvrh, harmonogram. Možno predpokladať, že nový význam slova termínovník zachytia súčasné výkladové slovníky slovenčiny.   

 


Otázka z 11. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu termínovník