Otázka:

Je veta "Krúženie siedmich nám neznámych vtákov, ktorí sa pomaly zdvíhali k oblohe bolo nádherné" napísaná správne?

Heslá:

vtáci

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú ako životné podstatné mená, kým v množnom čísle sa skloňujú ako neživotné podstatné mená, t. j. podľa vzoru dub alebo stroj na základe zakončenia. Výnimku predstavujú zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, pri ktorých sú v množnom čísle dvojtvary psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci. To znamená, že sa skloňujú ako neživotné podstatné mená podľa vzoru dub, napr. čistokrvné psy, ohrada pre vlky, chovali vtáky, alebo ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap, napr. strážni psi, silní vlci, krmivo pre vtákov.

Z uvedeného vyplýva, že popri súvetí Krúženie siedmich nám neznámych vtákov, ktoré sa pomaly zdvíhali k oblohe, bolo nádherné, v ktorej sa zámenom ktoré odkazuje na množné číslo podstatného mena vták skloňovaného ako neživotné podstatné meno podľa vzoru dub (t. j. tie vtáky – tých vtákov), nemožno považovať za nesprávne ani súvetie Krúženie siedmich nám neznámych vtákov, ktorí sa pomaly zdvíhali k oblohe, bolo nádherné. V druhom súvetí sa zámenom ktorí odkazuje na životné podstatné meno vtáci skloňované podľa vzoru chlap (tí vtáci – tých vtákov).  Dodávame, že v oboch prípadoch treba vyznačiť koniec vloženej vedľajšej vety čiarkou (pred slovom bolo).


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vtáci