Otázka:

Správne je "3 percentá Slovákov nakupovali" alebo "3 percentá Slovákov nakupovalo"?

Heslá:

tri percentá Slovákov nakupovali/nakupovalo

Odpoveď:

Slovesný prísudok vo väzbe s podmetom, v ktorom stoja základné číslovky jeden, dva, tri, štyri sa gramaticky zhoduje v rode aj v čísle, kým prísudok vo väzbe k podmetu so základnou číslovkou päť a vyššie má podobu jednotného čísla stredného rodu. V súvislosti s percentami sú správne väzby jedno percento Slovákov nakupovalo, dve percentá nakupovali, tri percentá nakupovali, štyri percentá nakupovali, päť percent nakupovalo, šesť percent nakupovalo... deväťdesiatdeväť percent nakupovalo, sto percent nakupovalo atď.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tri percentá Slovákov nakupovali/nakupovalo