Otázka:

Chcem sa informovať o možnosti používania slova "bytnosť" ako filozofického termínu v slovenčine.

Heslá:

bytnosť

Odpoveď:

Slovo bytnosť (podstatné meno ženského rodu, vzor kosť) sa uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, Veda 2006). Heslo je spracované takto:

            bytnosť, -ti ž. ▶súhrn javov charakterizujúcich živý organizmus, bytie, jestvovanie: b. Boha, človeka; národná b. sociálnej skupiny; Umenie nie je na rozumenie, je to len krásna bytnosť. [I. Kadlečík]


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bytnosť