Otázka:

Prosím o vysvetlenie pôvodu slova anjel a jeho výslovnosti.

Heslá:

anjel, výslovnosť slova anjel

Odpoveď:

 

 

Slovo anjel pochádza z latinského slova angelus a to z gréckeho slova angelos. V. Machek v Etymologickom slovníku jazyka českého (1968) uvádza, že staročeské a slovenské anjel vzniklo podľa výslovnosti [anjelus] v strednej latinčine. Adaptáciou sa v slovenčine vyvinula výslovnosť s mäkkým ň a dvojhláskou. Slovo anjel sa teda vyslovuje [aňiel].

Výslovnosť slova anjel sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Slovníku cudzích slov (2005). Všetky citované príručky sú sprístupnené na našej webovej stránke slovniky.korpus.sk.


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu anjel