Otázka:

Aký tvar majú v genitíve názvy obcí Chminianske Jakubovany a Svinia?

Heslá:

Chminianske Jakubovany, Svinia

Odpoveď:

Názov obce Chminianske Jakubovany má v genitíve tvar Chminianskych Jakubovian.

Názov obce Svinia má v genitíve tvar Svinej (podoba Svinnej je správny tvar genitívu utvoreného z názvu obce Svinná).

Názvy slovenských obcí sa spolu so zaradením do gramatického rodu, pádovými príponami genitívu (pri niektorých názvoch aj ďalších pádov), príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu. Príručka je v elektronickej podobe prístupná na stránke slovnik.juls.savba.sk.

 

 

 


Otázka z 17. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Chminianske Jakubovany