Otázka:

Ako sa volá obyvateľ obce Horný Čepeň, Stredný Čepeň, Dolný Čepeň?

Heslá:

Horný Čepeň, Stredný Čepeň, Dolný Čepeň, Hornočepenčan, Strednočepenčan, Dolnočepenčan, hornočepenský, strednočepenský, dolnočepenský, Čepenčan, čepenský

Odpoveď:

Obyvateľské pomenovania utvorené z názvov častí obce Horný Čepeň, Stredný Čepeň, Dolný Čepeň majú podobu Hornočepenčan, Strednočepenčan Dolnočepenčan. Prídavné mená utvorené z uvedených názvov sú hornočepenský, strednočepenský dolnočepenský. V oboch prípadoch možno (podľa kontextu) použiť aj súhrnné skrátené podoby Čepenčan čepenský.


Otázka z 13. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Horný Čepeň