Otázka:

Ako môže byť slovo nohavice pomnožné podst. meno, keď sa používa aj tvar nohavica?

Heslá:

nohavice, nohavica, pomnožné podst. meno

Odpoveď:

 

 

Tvar jednotného čísla sa môže vyvinúť aj pri niektorých pomnožných podstatných menách, ktoré pomenúvajú veci vyskytujúce sa vo dvojici alebo nejako rozdelené na dve časti. Napr. popri pomnožnom podstatnom mene nohavice sa utvoril aj singulár nohavica, ktorým sa pomenúva rúrovitá časť nohavíc, ktorú navliekame na nohu. Podstatné meno nohavica sa používa predovšetkým ako krajčírsky termín a nemožno ho chápať ako singulár pomnožného podstatného mena nohavice s významom „druh oblečenia, ktoré zakrýva nohy a spodnú časť tela po pás“. Pomenovanie oblečenia nohavice sa významovo aj gramaticky odlišuje od množného čísla podstatného mena nohavica s významom „rúrovitá časť nohavíc“napríklad v spojeniach dvoje nerovnako dlhých nohavíc (t. j. jedny nohavice sú dlhšie a druhé kratšie) a dve nerovnako dlhé nohavice (t. j. jedna rúra nohavíc – nohavica – je dlhšia a druhá kratšia).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nohavice