Otázka:

Aký tvar má slovné spojenie "korunný cukor" v reklamných sloganoch: Aké by to boli narodeniny bez "korunný cukor"? Aká by to bola svadba bez "korunný cukor"? Aká by to bola Veľká noc bez "korunný cukor"?

Heslá:

korunný cukor

Odpoveď:

 

Predložka bez sa viaže s genitívom, preto názov korunný cukor v reklamných textoch má byť v spojení s touto predložkou v tvare genitívu: Aké by to boli narodeniny bez korunného cukru? – Aká by to bola svadba bez korunného cukru? – Aká by to bola Veľká noc bez korunného cukru?


Otázka z 23. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu korunný cukor